Wśród pacjentów opinia o służbie zdrowia jest zła

» Olga Pokorska - Młodzińska
» Olga Pokorska – Młodzińska

W 2013 roku ilość skarg na opiekę zdrowotną wnoszonych do Rzecznika Praw Pacjenta wzrosła dwukrotnie w stosunku do 2012 roku. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł uważa, że nie lekarze i personel jest zły, lecz źle zaplanowany został cały system ochrony zdrowia, który wymaga gruntownej przebudowy.
    Lekarz Konstanty Radziwiłł jako przykład złego systemu ochrony zdrowia podaje fakt niezrozumiałych obecnie obowiązujących standardów: jeżeli do szpitala trafia pacjent z zapaleniem płuc, a okazuje się, że ma dodatkowo inną chorobę, to szpital leczący oba schorzenia otrzyma zapłatę z NFZ za jedno świadczenie. Aby otrzymać właściwą zapłatę musi najpierw wyleczyć zapalenie płuc, poczekać trzy tygodnie, przyjąć ponownie pacjenta do szpitala i leczyć drugie schorzenie.
    Aby w tym systemie sprawnie mógł funkcjonować nasz szpital powinien mieć dyrektora utalentowanego menedżera. I takiego dyrektora mieliśmy w latach 1999-2008, a następnie w latach 2012-2013.
    Następca dr. Anatola Majchera      dr Dariusz Szymański kierujący szpitalem w latach 2009-2011 zlecił audyt z którego wynikało, że zysk SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w 2008 wynosił około 4,1 mln złotych. Objął więc szpital w dobrej kondycji finansowej, a okres dziewięcioletnich rządów dr. Anatola Majchera można podsumować następująco: rozwój specjalizacji, nowoczesne wyposażenie oddziałów szpitala, inwestycje, rozbudowa szpitala w celu poszerzenia świadczonych usług medycznych. Planowane inwestycje, które miały umożliwić prowadzenie ratownictwa medycznego w tym udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach nie tylko w naszym powiecie ale i w sąsiednich (planowane lądowisko helikopterów).
    W 2011 roku Opolszczyzna została podzielona na nowe rejony operacyjne ratownictwa medycznego i NFZ rozpisał konkurs na obsługę. Konkurs wygrała firma Falck Medycyna, szpitalem kierował wówczas dr Dariusz Szymański, a oferta jaką złożył przegrała z firmą Falck Medycyna. Okresu kierowania szpitalem przez dr. Dariusza Szymańskiego nie można ocenić całkowicie negatywnie, gdyż z jednej strony wyniki finansowe były ujemne, ale z drugiej strony wypracowane specjalizacje były utrzymane.
    Po ponownym objęciu stanowiska przez dr. Anatola Majchera (w styczniu 2012 wygrał konkurs zgodnie z procedurą konkursową na dyrektora SP ZOZ) nastąpiła poprawa w działalności szpitala. Zatrudniony personel miał świadomość stabilnej pracy, która była zapewniona dla wszystkich zarówno dla lekarzy i dla personelu pomocniczego, finanse były stabilne, a inwestycje prawidłowo rozliczane.
    Mimo poprawy w działalności szpitala z niewiadomego do dziś powodu Starosta Artur Widłak odwołał Anatola Majchera ze stanowiska dyrektora SP ZOZ i niezgodnie z procedurą przeprowadził konkurs, który wygrał w 2013 roku dr Andrzej Mazur. Nowy dyrektor SP ZOZ, który miał mieć dobrą strategię funkcjonowania szpitala nie ujawnił jej lecz zlecił firmie zewnętrznej wykonanie opracowania strategii. Zlecił również wykonanie audytu, którego do dziś nie ujawniono. Podobno audyt oparto o przekazywane błędne dane. Trudno to jednak zweryfikować skoro do audytu nie ma dostępu opinia publiczna. Wybór dr. Andrzeja Mazura na stanowisko dyrektora SP ZOZ został zaskarżony przez Wojewodę Opolskiego i unieważniony.
    Chciałabym stwierdzić, że poprzedni starosta Artur Widłak przez swoje decyzje podejmowane w SP ZOZ-ie wyrządził krzywdę pacjentom i szpitalowi, a tym którym nie podobała się skuteczność dr. Anatola Majchera dostarczył chwile radości. Ale za pisarzem Flaubertem cytuję sentencję „wartość człowieka można ocenić po liczbie jego wrogów”, „a wybitne dzieła po krytycznych opiniach na jego temat”.
    Chaos personalny z okresu dyrektorowania Andrzeja Mazura mógł się przyczynić do tragicznej śmierci siedemnastoletniej Izy Nowak, która urodziła dziecko w naszym, szpitalu. Znam też wypadek, że chorego z nieczynną jedną nerką i chorą drugą odesłano po badaniach ze szpitala bez wskazania gdzie powinien się udać i leczyć. Pacjent chory na nerki jest zatruty i nie jest sam w stanie trzeźwo myśleć i działać. Należało mu pomóc.
    Dnia 7 lutego 2014 wybrano na dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Marka Staszewskiego, a 10 lutego bieżącego roku zarząd powiatu zaakceptował ten wybór. Życzę mu sukcesów równych tym, które osiągał dr Anatol Majcher w trakcie sprawowania funkcji dyrektora SP ZOZ oraz przede wszystkim wygrania konkursu na obsługę ratownictwa medycznego przez nasz szpital.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI, KOMENTARZE
REKLAMA
© 2019 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.