W naszym regionie brakuje policjantów i strażaków

W tym roku do policji zostanie przyjętych prawie 200 mieszkańców województwa, w tym co najmniej kilkunastu kędzierzynian.

Już w marcu do opolskiej policji przyjętych zostanie 40 osób. Wiosną kolejnych 10, a latem ponad 100. Ostatnie uzupełnienia opolskiego garnizonu planowane są na grudzień. Wśród przyjętych będzie co najmniej kilkanaście, a może nawet kilkadziesięciu rekrutów z Kędzierzyna-Koźla. Sporo wakatów jest także w straży pożarnej. Obecnie na Opolszczyźnie jest 50 wakatów, z czego aż 20 w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to związane z nowymi obowiązkami nakładanymi na straż pożarną, związanymi z usuwaniem zagrożeń radiologicznych. Z tego też powodu Opolszczyźnie przydzielono dodatkowych piętnaście etatów. Dziesięć z nich przypada na Kędzierzyn-Koźlu, a pięć na Opole. W ramach działań promujących zawód policjanta funkcjonariusze rozpoczęli spotkania w Powiatowych Urzędach Pracy. Niedawno takie odbyło się w Oleśnie. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje na temat kryteriów przyjęć do służby w policji oraz kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Mundurowi opowiedzieli również jak wygląda ich codzienna służba. Pracownik zespołu ds. kadr i szkoleń dodatkowo wyjaśnił uczestnikom spotkania gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć. Później prelegenci zaprezentowali i omówili poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego – m.in. na czym polega system punktowy, co to jest lista rankingowa i jak punktowane są tzw. preferencje. Z kolei podczas prezentacji multimedialnej zebrani mogli zobaczyć jak wygląda test sprawności fizycznej, a mundurowi dodatkowo opowiedzieli jak przebiega sześciomiesięczny kurs podstawowy w szkole policji. Opowiadając o swojej służbie i odpowiadając na związane z nią pytania policjanci podkreślali, że mimo dużej odpowiedzialności, często niełatwej służbie – to daje im ona wiele satysfakcji. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał „Informator dla kandydatów do służby w Policji” oraz ulotkę informacyjną „Zostań opolskim policjantem”. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji powinien spełnić następujące wymagania: musi posiadać polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię. Nie może być też skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Powinien także: korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI Tagi: 
REKLAMA
© 2018 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.