Szukał skarbu, teraz grozi mu więzienie

Kędzierzynianin został złapany z wykrywaczem metali. Od tego roku korzystanie z takich urządzeń to w wielu przypadkach przestępstwo.

W ostatnich latach poszukiwania za pomocą wykrywaczy metali stały się bardzo popularne. Wielu kędzierzynian zainwestowało w taki sprzęt. Niestety, nowe przepisy, które weszły w tym roku bardzo utrudniają realizowanie takiej pasji. Boleśnie przekonał się o tym jeden z mieszkańców. Do pierwszego ujawnionego przypadku nielegalnych poszukiwań na terenie Kędzierzyna-Koźla doszło w lutym. Patrol straży miejskiej zatrzymał mężczyznę, który bez zezwolenia właściciela terenu, a także wojewódzkiego konserwatora zabytków przy użyciu wykrywacza metali wydobył z ziemi drobne elementy. Sprawę przekazano policji. – Do końca ubiegłego roku działanie to było traktowane jako wykroczenie. Od stycznia 2018 r. jest to już przestępstwo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch – podkreśla Jarosław Jurkowski, rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystko to, co znajduje się w ziemi i kwalifikuje się do uznania za zabytki archeologiczne, jest własnością państwa. Wszystkie artefakty, bez względu na sposób odkrycia, także przypadkowego, stanowią własność państwa i o ich znalezieniu należy powiadomić konserwatora zabytków czy administrację publiczną. Ich celowe, nieuprawnione poszukiwanie może doprowadzić do naruszenia bądź zniszczenia stanowiska lub obiektu archeologicznego. Ma to o tyle znaczenie, że jego lokalizacja, kontekst lub układ warstw mogłyby powiedzieć o wiele więcej o znalezionym przedmiocie, wydarzeniach, których był świadkiem, w końcu o historii danej miejscowości. Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszelkie pozyskane w trakcie poszukiwań zabytki archeologiczne stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami własność Skarbu Państwa i muszą zostać niezwłocznie przekazane wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Również pozostałe kategorie zabytków, znalezione w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, stają się zgodnie z art. 189 Kodeksu cywilnego własnością Skarbu Państwa, a znalazca obowiązany jest je niezwłocznie wydać właściwemu staroście. Należy pamiętać, iż w ramach prowadzenia poszukiwań zabytków, w szczególności zabytków archeologicznych, zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek inwazyjnych eksploracji miejsc ich występowania. Nie należy wydobywać z ziemi żadnych zabytkowych przedmiotów, ani odsłaniać archeologicznych obiektów czy otaczających ich nawarstwień. Działania takie niosą za sobą ryzyko zniszczenia cennych kulturowo stanowisk archeologicznych.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI Tagi: 
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.