W Koźlu odnawiają stare, zamkowe mury

Budowlańcy będą prowadzić swoje prace do listopada. Miasto dostało na ten cel unijną dotację w kwocie ponad 3 mln zł.

W Koźlu mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną z najstarszych budowli fortyfikacyjnych w Polsce. Mowa o pozostałościach starej wieży obronnej.

W sierpniu ubiegłego roku budowlańcy i archeolodzy pojawili się na kozielskim wzgórzu zamkowym. Na restaurację tego miejsca, najcenniejszego historycznie w naszym mieście, udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. To pierwsze w historii miasta zewnętrzne dofinansowanie pozyskane na przeprowadzenie takich robót. Ich zakres jest bardzo szeroki.
Do tej pory udało się m.in. wykonać rozbiórkę drewnianego zadaszenia oraz ściany oporowej wokół pozostałości wieży. W dalszym etapie prac nad tym najcenniejszym elementem architektonicznym wzgórza zostanie zamontowana szklana kopuła, przez którą będzie można podziwiać relikt.

Wykonawca usunął również dach znajdujący się nad sklepieniem zamkowych piwnic i częściowo wykonał nowe pokrycie wraz z systemem odwodnienia.
Podczas prac budowlanych odsłonięto też południową ścianę fundamentową wraz z częścią fundamentu budynku lamusa. W czasie oględzin stwierdzono liczne spękania, ubytki i uszkodzenia, a także głębokie poziome rozwarstwienia muru tuż nad kamienną ławą fundamentową. Ponadto, po wykonaniu badań geotechnicznych stwierdzono, że lamus posadowiony jest na słabej, nienośnej warstwie gruntu. Konieczna stała się naprawa uszkodzeń poprzez przemurowanie całych fragmentów muru oraz wykonania podbudowy pod fundamentami. Do tej pory wykonano podbudowę pod fundamentami oraz miejscowe przemurowania.
Zmiany zachodzą także w zamkowych piwnicach, wewnątrz których budowlańcy czyszczą spoiny oraz uzupełniają cegły. W dalszej kolejności zajmą się oni renowacją posadzki, sklepienia, schodów i drzwi.
W ramach dofinansowania gmina zakupi także wyposażenie muzealne, niezbędne do ekspozycji zgromadzonych zbiorów oraz projektory i interaktywne monitory, które pozwolą zaprezentować dziedzictwo kulturowe ziemi kozielskiej w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Unijne dofinansowanie pozwoli również na odnowienie niektórych zabytków będących w posiadaniu muzeum, m.in. dwóch figur z kościoła pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, broni białej z czasów istnienia twierdzy Koźle czy kolekcji modlitewników.

ELS

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.