Radny Mateja zgłosił do prokuratury gminne inwestycje

Według Grzegorza Matei mogło dochodzić do nieprawidłowości przy budowie dróg. Urząd zapewnia, że robiono je starannie.

Sprawa dotyczy inwestycji realizowanych na drogach Kędzierzyna-Koźla od 2014 roku. Według radnego Grzegorza Matei mogłyby być one przeprowadzane niezgodnie ze standardami budowlanymi, przez co ich trwałość będzie mniejsza od zakładanych.
– Jestem członkiem zespołu do spraw kontroli wybranych inwestycji drogowych – mówił radny Grzegorz Mateja. – Doszukaliśmy się licznych wątpliwości. Trudno tu mówić o nieprawidłowościach, bo trudno je udowodnić na tym etapie zwłaszcza, że nie otrzymaliśmy wszystkich materiałów o które wnioskowaliśmy. Przykład – wyniki badań z nawierzchni, jakie przeprowadzono. To akurat dotyczy ulicy Gagarina. Ja sobie przeszedłem całą ulicę Gagarina i nie znalazłem ani jednego śladu po odwiercie. Podobnie zrobiłem na Witosa i Chełmońskiego.

Sprawę poruszono na ostatniej sesji rady miasta. Władze gminy Kędzierzyn-Koźle zapewniają, że wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. – Jestem zaskoczony krokami podjętymi przez radnego, ale deklarujemy gotowość do udzielania wszelkich wyjaśnień – odpowiedział radnemu wiceprezydent Maruszczak. Dodał, że fakt nie znalezienia śladów po odwiertach nie oznacza, że takowych nie przeprowadzano. Ślady mogły bowiem zostać zatarte.
Na początku roku kędzierzyński senator Grzegorz Peczkis skierował do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu przez urząd miasta obowiązków nadzoru nad przebudową alei Jana Pawła II. Dowodem w sprawie miał być m.in. protokół pokontrolny inwestycji.
Wynika z niego, że od kwietnia do listopada 2017 r. w obecności inspektora nadzoru, zespół kontrolny przebywał w miejscu robót, obserwując zrywanie starej warstwy drogi, aż do jej gruntowego koryta. Następnie obserwowano wykładanie jej kolejnymi warstwami, w tym kamiennym tłuczniem.
Władze miasta konsekwentnie zapewniają jednak, że ta i wszystkie inne inwestycja są szczegółowo nadzorowane i nie ma możliwości „przepuszczenia” fuszerki. Śledczy na razie też nie dopatrzyli się nieprawiodłowości.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.